NCCK avd Midt-Norge har donert 5000kr til NKK

NCCK avd Midt-Norge har valgt å donere 5000kr til NKK. Vi er en liten klubb og for oss er 5000kr en grei sum å donere.
Klubben oppfordrer sine medlemmer til å donere en liten sum hver på spleisen som går. Alle monner drar, og uten NKK vil hundenorge som vi kjenner det ikke bli det samme.