NCCK avd Midt-Norge har donert 5000kr til NKK

NCCK avd Midt-Norge har valgt å donere 5000kr til NKK. Vi er en liten klubb og for oss er 5000kr en grei sum å donere.
Klubben oppfordrer sine medlemmer til å donere en liten sum hver på spleisen som går. Alle monner drar, og uten NKK vil hundenorge som vi kjenner det ikke bli det samme.

Husk å gjennomføre den store helseundersøkelsen

NCCK inviterer til "HELSE- OG ATFERDSUNDERSØKELSE" for chow chow-eiere

Helseundersøkelsen blir utført i samarbeid med Veterinærhøgskolen-NMBU ogNorsk Kennel Klub. Den består av tre deler;

Del 1 er en generell del som gir opplysninger om hund og eier.

Del 2 handler om fysisk sykdom.

Del 3 omhandler mentalitet og atferd.

Det er mange spørsmål. Finn frem kaffe og hundens regnummer ;-) ; Undersøkelsen tar ca 15-20 min. Takk for at du bidrar!

Link: Helseundersøkelse