Norsk Chow Chow Klubb avd Midt-Norge

Aktiviteter høsten 2019

Miljøtrening
Onsdag 11/09. Avlyst
Onsdag 25.09. Sted ikke bestemt, se klubbens Facebook side. Ansvarlig: Gry
Onsdag 9/10. Sted ikke bestemt, se klubbens Facebook side. Ansvarlig: Ann-Elin

Utstillinger
31.08.2019 Utstilling, Steinkjer Hundeklubb 
07.09.2019 Utstilling, Oppdal Hundeklubb 
08.09.2019 Utstilling, Oppdal Hundeklubb
21.09.2019 Utstilling GR. 5, Norsk Chow Chow Klubb Midt-Norge, dommer Frank Christiansrn
22.09.2019 Spesialutstilling, Norsk Chow Chow Klubb Midt-Norge, dommer Mette Juhl Maj, Danmark
23.11.2019 Generalforsamling, Norsk Chow Chow Klubb Midt-Norge 23.11.2019 Julebord, Norsk Chow Chow Klubb Midt-Norge

I tillegg kommer uoffisielle treff og Miljøtrening/ringtrening til høsten. Miljøtrening/ringtrening og uoffisielle treff vil bli kunngjort på klubbens Facebook-side, de som ikke er på Facebook, men samtidig vil bli orientert, sender epost til chow@online.no

NCCK har fått nytt styre

Genetalforsamlingen 2019 i hovedklubben ble avviklet på Svebergtunet, 
Lørdag 30. mars 2019 kl 18.00. Tilstede 23 stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen NCCK ble gjennomført med grundige drøftinger ledet av Bård Olav Vindsetmo, som gjorde en god jobb. Han var trygg, klar og myndig. Alle fikk komme med sine synspunkter.

Klubben fikk et nytt styre som beståt av:
Leder: Jim Rune Venn Krogstad (var ikke på valg)
Nestleder: Ann-Chatrin Kaldhusdal Jotne
Sekretær: Rose Linda Pedersen
Kasserer: Trude Larsen
Styremedlem: Roy Sundby 

Nyeste kommentarer

24.11 | 12:12

Du gjør en god jobb, Jan-Inge.

...
17.06 | 09:37

Savner liste over datoer for ringtrening. Hadde vært kjekt å finne den her.

...
13.09 | 18:10
Sosialt / Medlemsmøt har mottatt 1
26.09 | 19:37
Trøndelagspokalen har mottatt 4