Ringtreninger våren 2020

13. mai 18:30 - Ansvarlig Arne og Ann Elin Balstad

10. juni 18:30 - Ansvarlig Gry Mandal