Ringtreninger 2021

I år har styret bestemt at vi ønsker å satse på sosiale treff fremfor ringtreninger. 

Første treff blir 1. mai hos Laila.

Legger ut resten av lista etter at Hundeliv er kommet ut.